Madencilik ve Çıkarma Grubu

49 Madencilik ve Çıkarma Grubu (49 MEG)

Görüş:

İstanbul, Türkiye'de sürdürülebilir uygulamalara, operasyonel mükemmelliğe ve toplumla etkileşime olan bağlılığımızla tanınan önde gelen bir madencilik ve çıkarma grubu olmak.

Misyon:

49 MEG'de misyonumuz, değerli mineral kaynaklarını sorumlu bir şekilde çıkarmak ve yenilikçi teknolojileri uygulayarak ve en yüksek çevresel ve güvenlik standartlarına uyarak bu kaynakların potansiyelini en üst düzeye çıkarmaktır. İstanbul'un ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı ve paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz.

Yaklaşımımız:

Madencilik ve çıkarma operasyonlarımızı sürdürülebilir ve sosyal olarak sorumlu bir şekilde yürütme konusunda inancımız tamdır. Yaklaşımımız şunları içerir:

Sürdürülebilirlik: Operasyonlarımız boyunca sürdürülebilir uygulamalara öncelik vererek çevresel etkimizi en aza indirgemeyi hedefliyoruz. Bu, verimli kaynak kullanımını benimsemeyi, rehabilitasyon ve arazi iyileştirme çabalarını desteklemeyi ve kapsamlı atık yönetimi uygulamalarını hayata geçirmeyi içerir.

Sistemler.

Güvenlik: Çalışanlarımızın ve faaliyet gösterdiğimiz toplulukların güvenliği ve refahı en büyük öneme sahiptir. Sıkı güvenlik protokolleri uygulamakta, sürekli eğitim sağlamakta ve güvenlik performansımızı sürekli olarak iyileştirmeye çalışmaktayız.

İnovasyon: Madencilik ve çıkarma süreçlerimizi optimize etmek için en son teknolojileri ve yenilikçi çözümleri kullanıyoruz. Bu, operasyonel verimliliğimizi en üst düzeye çıkarmamıza, atığı en aza indirmemize ve karbon ayak izimizi azaltmamıza olanak tanır.

Toplum Katılımı: Yerel toplumlarla güçlü ilişkiler kurmayı hedefliyoruz ve aktif olarak onlarla etkileşimde bulunuyoruz. Açık iletişimi öncelikli tutuyor, yerel adet ve geleneklerine saygı gösteriyor ve faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunuyoruz.