Medikal & Sağlık Grubu

49 Medical and Health Group (49 MHG)

Vizyon:

İstanbul, Türkiye'de önde gelen bir tıp ve sağlık grubu olmak; istisnai sağlık hizmetleri sunmaya, refahı teşvik etmeye ve tıp araştırmasını ve inovasyonunu ilerletmeye adanmış olmak.

Misyon:

49 MHG'de misyonumuz, İstanbul ve ötesindeki bireylerin sağlığını ve yaşam kalitesini artırmaktır. Kişiselleştirilmiş, şefkatli ve kapsamlı tıbbi bakım sunmaya taahhütlüyüz, aynı zamanda sağlık alanında inovasyonu, eğitimi ve toplum katılımını teşvik etmekteyiz.

Yaklaşımımız:

Tıbbi ve sağlık hizmetlerine hasta-merkezli bir odak ve mükemmeliyete olan taahhüdümüzle yaklaşıyoruz. Yaklaşımımız şunları içerir:

Hasta-Odaklı Bakım: Hastalarımızın refahını ve memnuniyetini öncelikli tutuyor, onların benzersiz ihtiyaçlarına uygun kişiselleştirilmiş bakım sunarak sağlıyoruz. Hastaların sağlık yolculuklarında aktif olarak katılabildiği, destekleyici ve şefkatli bir ortam sağlıyoruz.

Tıbbi Hizmetlerde Mükemmellik: Geniş bir uzmanlık yelpazesi içinde istisnai tıbbi hizmetler sunmaya adanmış, yüksek becerilere sahip ve deneyimli sağlık profesyonelleri ekibi bulunduruyoruz. Sürekli olarak gelişmiş tıbbi teknolojiye yatırım yapıyor ve en son tıbbi araştırmaları ve buluşları takip ediyoruz.

İnovasyon ve Araştırma: Sağlık alanında bir inovasyon ve araştırma kültürünü teşvik etmeye kararlıyız. Önde gelen tıp kurumlarıyla işbirliği yaparak, hastalarımıza fayda sağlayabilecek yeni tedaviler ve tekniklerin yanı sıra tıbbi bilginin ilerlemesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Toplum Katılımı: Sağlık eğitimi, farkındalık ve koruyucu bakımı teşvik etmek için yerel toplulukla aktif olarak iletişim kuruyoruz. Sağlık bilgisi için güvenilir bir kaynak olmayı hedefliyor, toplumun genel sağlığını ve refahını artıran girişimlere aktif olarak katılıyoruz.